همانطور که می دانید نبرد سنگینی در سرور برای کسب کتیبه جاودان و شکست گینگیزها انجام شد و سرانجام لشکریان محافظ کتیبه جاودان با یک حرکت تیمی بسیار با شکوه از سوی اتحاد m a v a r a 2 نابود شدند و بازیکن majid khan 1991 توانست با لشکریان خود خزانه گینگیزها را نابود نماید و کتیبه جاودان را به شهر خود انتقال دهد.
با رسیدن این کتیبه به شهر نوید-علی اورجینال​​​ ساعتها دفاع از این گنجینه با ارزش ادامه داشت و پس از آن کتیبه برای همیشه به اسم majid khan 1991​​ و اتحاد m a v a r a 2 ثبت شد.
این افتخار بزرگ را به این دوستان تبریک و شادباش عرض می کنیم.​

 

وضعیت

شروع : ‏1398/06/23       پایان : ‏1398/08/19       3210 بازیکن       نوع : سوپر اکسپرس

کتیبه جاودان

#بازیکنشهرتاریخوضعیتبازیکن غارت/دریافت کنندهتاریخ غارت/انتقال
1 ginghiz Ginghiz [340, -304] ‏1398/08/13 15:55:04 غارت شده amiir kermoooni ‏1398/08/13 19:24:47
2 amiir kermoooni Amir Abbas ‏1398/08/13 19:35:54 انتقال داده شده yarezakhire ‏1398/08/13 22:11:27
3 yarezakhire Vanda 1 ‏1398/08/13 22:11:27 انتقال داده شده ceeeeeeeeeeb ‏1398/08/14 00:37:30
4 ceeeeeeeeeeb bizcuit/bahram ‏1398/08/14 00:37:30 غارت شده sajjadcyber ‏1398/08/14 04:14:15
5 sajjadcyber 7 ‏1398/08/14 05:05:22 انتقال داده شده yarezakhire ‏1398/08/14 08:28:06
6 yarezakhire Vanda ‏1398/08/14 08:28:06 انتقال داده شده lordpotter ‏1398/08/14 09:38:39
7 lordpotter 011 ‏1398/08/14 09:38:39 انتقال داده شده amiir kermoooni ‏1398/08/14 10:25:18
8 amiir kermoooni صادق/میثم/عادل ‏1398/08/14 10:25:18 انتقال داده شده yarezakhire ‏1398/08/14 11:47:54
9 yarezakhire Vanda ‏1398/08/14 12:39:52 انتقال داده شده .p a b l o. ‏1398/08/14 16:04:49
10 .p a b l o. امیرخلاف ‏1398/08/14 16:04:49 انتقال داده شده yarezakhire ‏1398/08/14 16:27:15
11 yarezakhire Vanda ‏1398/08/14 22:11:17 آرشیو شده -
#بازیکنشهراتحادوضعیت
1 gremory Amir garshasm amir garshasm تسخیر
2 gremory Amir garshasm amir garshasm تسخیر
3 ceeeeeeeeeeb Amir garshasm my bro تسخیر
4 آتروپاتنا تیفوسی پیمــــان بــــرادری تسخیر
5 گل نارنج گل ن2 پیمــــان بــــرادری تسخیر
6 max-theme max-theme's city (6) my bro تسخیر
7 honest_man 09 پیمــــان بــــرادری تسخیر
8 1919تهرانی 1111 غــــــرب وحــــشــی تسخیر
9 باید باشی باید11 غــــــرب وحــــشــی تسخیر
10 honest_man 12 پیمــــان بــــرادری تسخیر
11 گل نارنج گل19 پیمــــان بــــرادری تسخیر
12 98_98 3 پیمــــان بــــرادری تسخیر
13 yarezakhire 2 my bro محافظت
14 honest_man 05 پیمــــان بــــرادری محافظت
15 yarezakhire 5 my bro محافظت
16 yarezakhire 4 my bro محافظت
17 amiir kermoooni Amir garshasm my bro محافظت
18 honest_man فرهاد،یاشار پیمــــان بــــرادری محافظت
19 گل نارنج گل ن2 پیمــــان بــــرادری محافظت
20 1919تهرانی 444 غــــــرب وحــــشــی محافظت
21 باید باشی باید 12 غــــــرب وحــــشــی محافظت
22 آتروپاتنا honest_man پیمــــان بــــرادری محافظت
23 آتروپاتنا honest_man پیمــــان بــــرادری محافظت
24 گل نارنج گل19 پیمــــان بــــرادری محافظت
#بازیکناتحاد
1 adrenaline-factory best friends
2 _captain_ پیمــــان بــــرادری
3 faryab6 بادیگارد
4 باید باشی غــــــرب وحــــشــی
5 باید باشی غــــــرب وحــــشــی
6 almehtaran بادیگارد
7 _captain_ پیمــــان بــــرادری
8 adrenaline-factory best friends
9 honest_man پیمــــان بــــرادری
10 sina5523 قلندر
11 adrenaline-factory best friends
12 tomorow پیمــــان بــــرادری
13 tomorow پیمــــان بــــرادری
14 1919تهرانی غــــــرب وحــــشــی
15 tomorow پیمــــان بــــرادری
16 tomorow پیمــــان بــــرادری
17 kingyousef200 پاییـــزکمانداران
18 1919تهرانی غــــــرب وحــــشــی
19 tomorow پیمــــان بــــرادری
20 باباخون فرشته روی زمین مادر
21 tomorow پیمــــان بــــرادری
22 باید باشی غــــــرب وحــــشــی
23 98_98 پیمــــان بــــرادری
24 brave_bowl پیمــــان بــــرادری
25 tomorow پیمــــان بــــرادری
26 tomorow پیمــــان بــــرادری
27 98_98 پیمــــان بــــرادری
28 98_98 پیمــــان بــــرادری
29 adrenaline-factory best friends
30 sina5523 قلندر
31 sina5523 قلندر
32 adrenaline-factory best friends
33 98_98 پیمــــان بــــرادری
34 domshahr بادیگارد
35 honest_man پیمــــان بــــرادری
36 honest_man پیمــــان بــــرادری
37 yarezakhire my bro
38 گل نارنج پیمــــان بــــرادری
39 yarezakhire my bro
40 yarezakhire my bro
41 yarezakhire my bro
42 adrenaline-factory best friends
43 yarezakhire my bro
44 باید باشی غــــــرب وحــــشــی
45 yarezakhire my bro
46 yarezakhire my bro
مدال آوران هفته
@مهاجمین
مهاجمین sajjadcyber
مهاجمین هررر
مهاجمین lordpotter
مهاجمین نـمـکـی
مهاجمین ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ
مهاجمین ternlas
مهاجمین رعدشب-7
مهاجمین (محمدعلی کلی)
@مدافعین
مهاجمین گــوجا
مهاجمین legendery.
مهاجمین .p a b l o.
مهاجمین نـمـکـی
مهاجمین pooryazahedi..1
مهاجمین miomio20
مهاجمین sasan85
مهاجمین baugerz
@غارت کنندگان
مهاجمین sajjadcyber
مهاجمین ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ
مهاجمین ceeeeeeeeeeb
مهاجمین .p a b l o.
مهاجمین نـمـکـی
مهاجمین lordpotter
مهاجمین ƇнєєƬαh
@پیشرفت کنندگان
مهاجمین lordpotter
مهاجمین ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ
مهاجمین sajjadcyber
مهاجمین _captain_
مهاجمین yaser021
مهاجمین honest_man
مهاجمین آتروپاتنا
مهاجمین kingmohamad6
مهاجمین sina5523

مهاجمین

# بازیکن امتیاز
1 amiir kermoooni 9351927
2 .p a b l o. 7789726
3 yarezakhire 5758167
4 king.toofan 5702989
5 sina5523 5302955
6 taherrahim 4593275
7 eblis.007 4522966
8 ceeeeeeeeeeb 3941405
9 هررر 3489377
10 ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ 2962275

مدافعین

# بازیکن امتیاز
1 yarezakhire 26929120
2 آتروپاتنا 13816103
3 sina5523 5144729
4 گل نارنج 4191520
5 .p a b l o. 3248960
6 kiarash1379king 2828929
7 alimohebbi 2133075
8 hamed2i 1820665
9 میخ کوب 1605907
10 taherrahim 1413459

غارت کنندگان

# بازیکن امتیاز
1 amiir kermoooni 33700605490
2 yarezakhire 22223100275
3 ceeeeeeeeeeb 20403827372
4 .p a b l o. 19609375576
5 ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ 16381218957
6 king.toofan 15841160575
7 x a p h a n 13475005767
8 lordpotter 11845805776
9 sina5523 11522483622
10 sajjadcyber 10750496478

جمعیت

# بازیکن جمعیت
1 yarezakhire 26384
2 eblis.007 23469
3 تبریز2019 21900
4 sameni079 20450
5 sina5523 20279
6 .p a b l o. 19219
7 hamed2i 18568
8 ƦƛƔƛƝƖ ƁƖ ƓƛԼƛƊЄ 17332
9 adrenaline-factory 17211
10 hell_fire_infernal 16837

مهاجمین

# اتحاد امتیاز
1 my bro 45477134
2 پیمــــان بــــرادری 24928735
3 غــــــرب وحــــشــی 10313398
4 قلندر 8696092
5 غارتگران 5732740
6 ارتــــش طــلایــی 2893422
7 the dread kings 2355575
8 best friends 2342527
9 amir garshasm 1820638
10 اذربایجان 1364923

مدافعین

# اتحاد امتیاز
1 my bro 32941536
2 پیمــــان بــــرادری 9984033
3 غــــــرب وحــــشــی 6626548
4 قلندر 5727582
5 غارتگران 945695
6 اذربایجان 858887
7 the dread kings 793023
8 پاییـــزکمانداران 495869
9 کــوروش بـــزرگ 315752
10 ارتــــش طــلایــی 284765

غارت کنندگان

# اتحاد امتیاز
1 my bro 165376676502
2 پیمــــان بــــرادری 25340800661
3 غــــــرب وحــــشــی 20334111854
4 غارتگران 19449910448
5 قلندر 13756490302
6 the dread kings 7010805808
7 best friends 5264339341
8 ارتــــش طــلایــی 4486685368
9 به یاد امیر خلاف 4162046208
10 کــوروش بـــزرگ 2442327529

جمعیت

# اتحاد جمعیت
1 پیمــــان بــــرادری 365916
2 my bro 262477
3 قلندر 95813
4 غــــــرب وحــــشــی 79548
5 بادیگارد 71547
6 best friends 55935
7 اذربایجان 43017
8 پاییـــزکمانداران 18750
9 ارتــــش طــلایــی 14560
10 یزدان پاک 13146

بازیکن(ها)

بازیکنان ثبت نام شده : 3412

بازیکنان فعال : 896

بازیکنان آنلاین : 0

تخصص ها *

تخصص ثبت نام شده درصد
کشاورز 2318 % 68
نجار 195 % 6
منجم 425 % 12
صنعتگر 314 % 9
معمار 160 % 5